Kontakt

Dane kontaktowe

Tom-Bud
Dariusz Tyszkiewicz
ul. Szelburg-Zarembiny 4/29
85-792 Bydgoszcz

tel. kom.: 508-066-524
e-mail: tom-budbydgoszcz@wp.pl

Siedziba firmy